Audit

Povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kde jsou v §20 stanoveny 3 podmínky vzniku této povinnosti:

  1. Aktiva celkem > 40 000 000 Kč
  2. Roční úhrn čistého obratu > 80 000 000 Kč
  3. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu úč. období > 50

Akciovým společnostem vzniká povinnost auditu účetní závěrky v okamžiku, kdy ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií.

Ostatním obchodním společnostem a družstvům povinnost auditu vzniká při splnění nejméně dvou z těchto podmínek současně.

Pro bližší informace o zpracování auditu kontaktujte, prosím, naši společnost na uvedených kontaktních adresách.

Kontakt

Daně plus, s.r.o.
Brněnská 1913, 686 03 Staré Město
Česká republika

Telefon +420 702 127 177
E-mail kancelar@daneplus.cz

Více kontaktů

Napište nám

    © 2003 - 2024 Daně plus, s.r.o.